cadeauicon--discounteuroicoon_filtericoon_icoon/bushalte_NS_BlueNS_spoordeel_iconsicoon/koffie_beker_NS_Blueicoon_icoon/koffie_beker_NS_Blueicoon_stoelAsset 11OV punticon_overcheckicoon_poi--smallicoon/POI_NS_Blueicoon_refreshicon--subscription-route-freesterAsset 10
Naar content

Hoofdnavigatie

Per 3 december heeft er een tariefswijziging plaats gevonden en is het starttarief veranderd van €6 naar €7,30. Het starttarief stijgt met €1,30.


Sinds de introductie van de NS Zonetaxi in 2012 is het klanttarief gelijk gebleven. In deze periode zijn de kosten gestegen, zonder dat hierop de kostprijs voor de gebruiker is gewijzigd. Naast de gestegen kosten zal ook het BTW-tarief op taxivervoer per 1 januari 2019 worden verhoogd van 6% naar 9%. Om de kostenontwikkeling bij te houden, is het noodzakelijk om het starttarief per 3 december 2018 met €1,30 te verhogen (van 6 euro naar 7.30 euro). De verwachting is dat door de tariefswijziging, het makkelijker kunnen boeken van NS Zonetaxi en de grote uitbreiding van het aantal stations de kwaliteit en de klanttevredenheid (en daarmee ook het gebruik) van de NS Zonetaxi verder zal toenemen.