Inleiding
De Stichting NS Zonetaxi en Regelorganisatie Transvision conformeren zich aan de privacy richtlijnen van De Nederlandse Spoorwegen, zoals onderstaand omschreven.

De Nederlandse Spoorwegen - de NS Groep N.V. - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. NS wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat NS zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecom­municatiewet en EU Reizigersverordening 1371/2007.


Website en cookies
NS maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes. Bij het bezoeken van websites van NS worden kleine (tekst)bestandjes opgeslagen op, of wordt toegang verkregen tot reeds eerder door NS geplaatste (tekst)bestandjes op uw apparatuur (computer, tablet etc).

Veel van de cookies, de zogenoemde functionele sessiecookies, worden gebruikt om uw sitebezoek vlot te laten verlopen. Zo worden er cookies gebruikt voor het leveren van services of om instellingen op te slaan.

Deze cookies worden gebruikt voor: (1) het onthouden van de producten die u tijdens het online winkelen aanschaft; (2) het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het inlogproces of die u op de verschillende webpagina’s tijdens het bestelproces achterlaat zodat voorkomen wordt dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen; (3) het opslaan van uw voorkeuren en (4) het opsporen van misbruik van onze websites.

Alleen indien u vooraf toestemming heeft gegeven, zullen wij gebruik maken van zogenoemde optimaliseringscookies. Deze cookies worden ten eerste gebruikt om uw websitebezoek te analyseren. Zo analyseren wij het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de pagina’s van de bezoeken en de beoordeling welke pagina’s van een website aanpassing behoeven. De verzamelde informatie heeft tot doel onze websites te optimaliseren. Ten tweede worden deze cookies gebruikt om mogelijke problemen op de websites op te lossen. Ten slotte, stelt de informatie verzameld via deze cookies ons in staat om relevante producten en diensten om onze websites aan te bieden.

Verwerkingsdoelen
NS verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

  • klantgerichtheid en service - bijvoorbeeld voor het aanmaken van de juiste vervoerbewijzen of een e-mail over spoorwerkzaamheden op uw reistraject
  • bedrijfscontinuïteit en groei - bijvoorbeeld inhuur van tijdelijk personeel of om u aanbiedingen te kunnen doen
  • bedrijfsefficiëntie - bijvoorbeeld door logistieke informatie over treincapaciteit en reizigersstromen te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft
  • goed werkgeverschap - zoals de dienstroosters van machinisten en conducteurs
  • fraudebestrijding - bijvoorbeeld voor onderzoek naar onterecht gebruik van de regeling Geld Terug Bij Vertraging
  • sociale veiligheid - bijvoorbeeld onderzoek naar geweldplegers

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. NS gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let NS scherp op goede naleving van de privacywetgeving. Naast de wettelijke normen, houdt NS zich ook aan gedragscodes.

De gedragscodes voor persoonlijke reclame van de branchevereniging voor dialoogmarketing (DDMA).

Vragen, klachten of geschillen
Reizigers die vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, kunnen terecht bij NS Klantenservice (0900 - 20 21 163 , euro 0,10 per minuut). NS heeft een privacy officer die goede naleving van de privacyspelregels door NS bewaakt. In de gevallen dat de Gedragscode OV-chipkaart of een DDMA-gedragscode van toepassing is, kunt u - afhankelijk van de gedragscode die u inroept - in beroep bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer of de DDMA Privacy Autoriteit.

Eindverantwoordelijkheid
Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen NS ('Verantwoordelijke' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), is NS Groep NV (NSG), de holdingmaatschappij voor alle NS-bedrijfsonderdelen, waaronder NS Reizigers en NS Hispeed. 

Contactgegevens
NS Groep NV
Laan van Puntenburg 100
Postbus 2812
3500 GV Utrecht ­

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 30124358.
Ingeschreven in het Meldingenregister (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer 1109353.

Verstrekking van gegevens aan derden
Partners met wie we samenwerken vragen ons regelmatig of zij u - als klant van NS - een aantrekkelijke aanbieding mogen doen. Denk daarbij aan kortingen op reizen, op theaterbezoek of boeken. Wij geven uw gegevens onder geen beding aan derden. En we verkopen ze ook niet. Maar omdat wij u als onze klant een mooie aanbieding niet willen onthouden, zullen wij die dan zelf aan u doorgeven. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd op de hoogte wordt gehouden van interessante aanbiedingen.

NS is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. NS onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht genomen worden.

Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten.

Uw gegevens en privacyvoorkeuren
U kunt uw gegevens inzien en eventueel corrigeren via uw persoonlijke internetpagina. Ook kunt u dit schriftelijk – voorzien van een kopie van een identiteitsbewijs of paspoort -  doen bij:

NS Klantenservice
Postbusnummer 2372
3500 GJ Utrecht

LET OP: uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Verstrekt u deze niet aan derden (in welke vorm dan ook). Dit kan uw privacy schaden.

Wijzigingen
NS behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.


Nederlandse Spoorwegen
Versie 17 mei 2011